Névjegy

Márkháza Község Önkormányzata
Cím: 3075 Márkháza, Rákóczi út 23.
Telefon/Fax:
+36-32/390-054
E-mail cím: markhaza123 [at] gmail [dot] com

é.sz.:48.0164° k.h.:19.72170°

MÁRKHÁZA ARCULATI KÉZIKÖNYV


 


Letölthető kérelmek

 

A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges, amely a http://get.adobe.com/reader/ weboldalról tölthető le.

 

Letölthető dokumentum címeMéret
FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM/BEJELENTÉS a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)76.72 KB
KÉRELEM Hatósági bizonyítvány vagy igazolás kiállítása iránt37.64 KB
KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához55.31 KB
Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A) és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B)137.94 KB
Kérelem rendkívüli települési támogatás keretében haláleset kapcsán, temetési támogatás megállapítására97.17 KB
Kérelem települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás megállapítására171.38 KB
Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására KRÍZIS HELYZET KEZELÉSE: RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS175.11 KB
K É R E L E M adó- és értékbizonyítvány kiadásához48.87 KB
K é r e l e m adóigazolás kiadása tárgyában98.39 KB
B E J E L E N T É S desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről99.57 KB
B E J E L E N T É S a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről84.48 KB
B E V A L L Á S Előállított magánfőzött párlat után102.48 KB
B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/254.49 KB
BEVALLÁS gépjárműadóról Márkháza Község Önkormányzati adóhatósághoz135.83 KB
B E V A L L Á S A magánszemélyek kommunális adójáról a 8/2010. (XII 14.) rendelet alapján.143.02 KB
T M U T A T Ó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló bevalláshoz49.58 KB
2015. évi B E V A L L Á S A TALAJTERHELÉSI DÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL 2014. ÉVI VÍZFELHASZNÁLÁS ALAPJÁN118.27 KB